Verzuimmanagement

Verzuim is een keuze, gezondheid is een waarde

Arbo Active opereert bij verzuimmanagement vanuit de visie: gezondheid is een waarde, verzuim is een keuze:

  • Een organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt het individu in staat om zich te ontplooien
  • Bij deze eigentijdse vorm van verzuimmanagement gaan duurzame inzetbaarheid, schadelastreductie en goede arbeidsomstandigheden hand in hand

Focus op mogelijkheden en gedragsbeïnvloeding

Gezondheid definiëren wij als: ‘het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Deze definitie benadrukt de potentie om gezond te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij staan de mogelijkheden, intrinsieke motivatie en eigen verantwoordelijkheid van het individu centraal en is demedicalisering cruciaal.

Vitaliteitscontract kosteloos

Vanuit de gedachte ‘gezondheid is een waarde’ is een vitaliteitscontract kosteloos onderdeel van onze basisdienstverlening verzuimmanagement.

Dit vitaliteitscontract bestaat uit:

  • Active Healthy Platform: een online leefstijlzorgplatform met dagelijks nieuwe informatie over vitaliteit en gezondheid in brede zin en toegang tot leefstijlfaciliteiten
  • PMO basis: een inzichtgevende health check / vitaliteitswijzer
  • Toegang tot leefstijlzorg
  • E-learning ‘Aan de slag met je leefstijl’

Daarnaast zijn er diverse prikkels en nudges in onze basisdienstverlening verzuimmanagement geïntegreerd waardoor de bewustzijnsverhoging van het individu rondom de eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid organisatiebreed wordt bevorderd.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.