RI&E deskundigen

RI&E deskundigen

Werken brengt risico’s op uitval met zich mee. Dit is te voorkomen en/of te beheersen door het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie) vormt daarvoor een goede basis en u voldoet tegelijkertijd aan uw wettelijke verplichting. De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E bestraft de Inspectie van SZW met een boete.

Opstellen en uitvoeren

De RI&E start met een risico-inventarisatie. Onze gecertificeerde deskundige brengt de belangrijkste risico’s binnen uw organisatie in kaart en beoordeelt ze. Dit betreft bijvoorbeeld de veiligheid van machines waarmee gewerkt wordt, fysische factoren zoals geluid, verlichting, straling en klimaat, blootstelling aan gevaarlijke stoffen, lichamelijke belasting en werkdruk. Aanvullend geeft de RI&E deskundige advies over de te nemen maatregelen om de risico’s te beheersen en vertaalt de maatregelen naar een plan van aanpak. Waarna de beschreven acties in de praktijk gerealiseerd moeten worden.

Toetsen

Voor organisaties met meer dan vijfentwintig medewerkers geldt, dat zij wettelijk verplicht zijn hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige zoals bijvoorbeeld een veiligheidskundige of  arbeidshygiënist.

Als Arbo Active kunnen wij dankzij ons team van gecertificeerde kerndeskundigen u zowel ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E als de toetsing ervan in uw specifieke situatie.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.