Veiligheidskundigen

Veiligheidskundigen

Veiligheidsbevordering in het werk en de werkomgeving, dat is de belangrijkste taak van onze gecertificeerde veiligheidskundigen. Zij helpen u bij het opstellen, uitvoeren en bijsturen van beleid op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (VGWM).

Voorbeelden veiligheidskundige diensten

Bij werkzaamheden van onze veiligheidskundigen kunt u onder meer denken aan het:

  • Opstellen, toetsen en uitvoeren van de RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)
  • Formuleren van richtlijnen, protocollen en beleid
  • Adviezen op het gebied van brandveiligheid, ongevalsmelding en registratie, calamiteiten- en ontruimingsplannen
  • Geven van voorlichting en trainingen aan medewerkers over veilig werken

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.