Arbeidshygiënisten

Arbeidshygiënisten

Specialist op het gebied van arbeidsomstandigheden en de negatieve gezondheidseffecten die kunnen ontstaan, dat zijn onze gecertificeerde arbeidshygiënisten. Zij houden zich bijvoorbeeld bezig met:

  • blootstelling aan chemische stoffen of biologische factoren zoals bacteriën, virussen, schimmels
  • fysische factoren zoals lawaai, hand- en armtrillingen, luchtkwaliteit, verlichting, binnenklimaat
  • fysieke belasting, RSI en beeldschermwerk

Als geen ander zijn onze arbeidshygiënisten in staat om dergelijke risicofactoren voor de gezondheid van uw medewerkers in kaart te brengen, oplossingen aan te dragen en de uitvoering ervan te begeleiden. Een snelle, effectieve aanpak van gezondheidsrisico’s en het bevorderen van duurzame inzetbaarheid staan hierbij centraal.

Sturen op gezond en veilig werken

Om als werkgever goed te kunnen sturen op gezond en veilig werken, voeren onze arbeidshygiënisten bijvoorbeeld onderstaande werkzaamheden uit:

  • Inventariseren, meten en kwantificeren van risicofactoren
  • Advies over het voorkomen van gezondheidsrisico’s en beheersmaatregelen, zowel technisch als organisatorisch
  • Voorlichting en training over arbeidshygiëne specifieke onderwerpen
  • Werkplekonderzoek
  • Opstellen, toetsen en uitvoeren van een RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie)

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.