Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

Wanneer duidelijk is dat terugkeer van de verzuimende medewerker naar het eigen of vervangend werk binnen de eigen organisatie (1e spoor) niet mogelijk is, bent u als werkgever volgens de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) verplicht om een 2e spoor traject op te starten. Dit betekent dat u de medewerker begeleidt naar een baan buiten uw eigen organisatie. Hierbij toetst het UWV of u er alles aan heeft gedaan om de medewerker weer terug in het arbeidsproces te krijgen. Mocht u volgens het UWV in gebreke zijn gebleven, dan kan zij een loonsanctie opleggen.

UWV proof dossier en toekomstperspectief

Onze ervaren re-integratiecoaches met kennis van de (regionale) arbeidsmarkt zijn er om u als werkgever te ontzorgen met als resultaat een UWV proof dossier en om de medewerker een nieuw toekomstperspectief te bieden. De focus in het 2e spoortraject ligt op benutbare mogelijkheden en de overstap van de medewerker naar een passende, externe functie waar hij opnieuw werkgeluk kan ervaren.

Gedragsbeïnvloedende gespreksvoering

Uniek aan onze re-integratiecoaches is dat zij getraind zijn in Vernieuwend Integraal Coachen (VIC). Een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode van gedragsbeïnvloedende gespreksvoering gericht op het activeren van intrinsieke motivatie en gedragsverandering van de verzuimende medewerker.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.