Vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersonen

Ongewenst gedrag zoals pesten/mobbing, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie door collega’s of klanten. Het kan in iedere organisatie voorkomen en uitmonden in verzuimende medewerkers. Door inzet van een deskundige vertrouwenspersoon bij wie uw medewerkers in een veilige omgeving hun verhaal kwijt kunnen, wordt de kans op verzuim geminimaliseerd en voldoet u bovendien aan uw wettelijke verplichting.

Omgaan met ongewenst gedrag

Onze gedegen opgeleide vertrouwenspersonen faciliteren zowel de individuele medewerkers als de organisatie bij het omgaan met ongewenst gedrag. Dit doen zij door:

  • De lastig gevallen medewerker in een vertrouwelijke setting een luisterend oor te bieden, het probleem en de genomen acties te analyseren en mogelijke vervolgstappen te bepalen. Empowerment van de medewerker is hierbij het uitgangspunt.
  • Leidinggevenden en management te adviseren bij het voorkomen van ongewenst gedrag. Hierbij gaat het niet alleen om het formuleren van beleid maar ook hoe creëer je draagvlak en verankering in je organisatie.
  • Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag. Op basis van deze managementinformatie kunnen gerichte interventies ingezet worden.

Om hun rol goed te vervullen zorgen onze vertrouwenspersonen er altijd voor dat zij uw organisatie goed kennen en helpen u er voor te zorgen dat zij voor uw medewerkers als benaderbaar / toegankelijk worden ervaren.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.