Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Bedrijfsmaatschappelijk werkers

Als de werkprestaties van een medewerker teruglopen door privéomstandigheden of problemen in werkgerelateerde sfeer, is begeleiding en advies van een bedrijfsmaatschappelijk medewerker een goede oplossing. Deze ondersteuning kan de medewerker op eigen initiatief aanvragen of via doorverwijzing.

Activeren tot zelfregie op gezondheid

De begeleiding van onze bedrijfsmaatschappelijk werkers is er vooral op gericht om de medewerker te activeren tot zelf de regie te pakken op zijn gezondheid en inzetbaarheid. Hem te ondersteunen bij het vinden van zijn intrinsieke motivatie, te leren omgaan met de door hem ervaren belemmeringen en het zelf oplossen van problemen.

Praktische aanpak

De aanpak is praktisch en het aantal gesprekken is dan ook meestal beperkt. Indien nodig worden ook anderen betrokken bij de begeleiding bijvoorbeeld de direct leidinggevende of partner. Bij conflicten en rouwverwerking worden gerichte behandelmethodes toegepast voor de begeleiding.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.