Maatwerk dienstverlening

Maatwerk dienstverlening

Iedere organisatie is uniek dus maatwerk is vereist. Daarom bekijken wij samen met u welk type arbodienstverlening het beste bij uw organisatie, haar wensen, behoeften en cultuur past. Zo krijgt u een effectieve aanpak en betaalt u naar behoefte.

Eigen regie of ontzorging

Een belangrijke vraag die u als organisatie mag beantwoorden is: in welke mate wil ik eigen regie voeren of mij laten ontzorgen? Het antwoord hierop kan uiteenlopen van ondersteuning door een bedrijfsarts in coachrol, specialistische interventionisten, begeleiding bij cultuurverandering tot volledige ontzorging door een multidisciplinair team van verzuimprofessionals die sturen op een effectief en UWV proof verzuimbegeleidingsproces. Al dan niet in combinatie met ons gebruikersvriendelijke online verzuimregistratiesysteem om alle Wet Verbetering Poortwachter (WVP) acties te borgen en essentiële managementinformatie te verkrijgen

Uitgebreide verzuimmanagement en arbeidsomstandigheden expertise

Het antwoord op de eigen regie of ontzorging vraag is altijd organisatie specifiek, daarom bieden wij onze klanten het gehele palet aan verzuimmanagement en arbeidsomstandigheden expertises. Van bedrijfsartsen, casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsmaatschappelijk werkers tot specialisten op het gebied van RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie), arbeid en organisatie, inkomensverzekeringen en re-integratietrajecten.

Sturen op duurzame inzetbaarheid

Verzuimkostenreductie, arbeidsproductiviteitsverhoging en een positieve, gezonde werkcultuur zijn op effectieve wijze te realiseren door te sturen op duurzame inzetbaarheid. De dagelijkse praktijk van onze klanten wijst uit: de beste resultaten worden behaald met gezondheidsmanagement gericht op gedragsbeïnvloeding.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.