Organisatiediagnose

Organisatiediagnose

Verzuim is een uiting van een complex samenspel van elkaar beïnvloedende processen bij zowel het individu als de organisatie met een ongewenste uitkomst. In de context van de duale verantwoordelijkheid van werkgever – medewerker is dus een organisatiediagnose van verzuim vereist met aandacht voor zowel oorzakelijke processen bij het individu (leefstijl, competenties, vaardigheden) als oorzakelijke processen vanuit de organisatieomgeving (cultuur, leiderschapsstijl). Zie de schematische weergave hieronder.

3D verzuimdiagnose op basis van business intelligence

Een organisatiediagnose bovendien die individu specifiek en organisatie specifiek de ‘waarom’-vraag van knelpunten en best practices rondom verzuim en preventie inzichtelijk maakt én waar een voorspellende waarde vanuit gaat. Alleen dan kan uitermate doelgericht specifiek beleid voor verzuim en DZI worden geformuleerd, specifieke interventies worden ingezet, die specifiek gemonitord en geëvalueerd kunnen worden zodat beleid en interventies op het niveau van individu en organisatie verder kunnen worden aangescherpt. Van deze situatie is er sprake bij een zogeheten 3D verzuimdiagnose. Een organisatiediagnose die tot stand komt door in een dialoog met enkele sleutelfiguren van de organisatie met behulp van een data mining tool het complexe samenspel van processen rondom verzuim en preventie op het niveau van individu en organisatie te ontrafelen én voorspellende correlaties blootlegt. Waarna een heel gespecificeerd proces van beleidvorming, interventies inzetten, monitoring en evaluatie kan gaan plaatsvinden.

 De 3D verzuimdiagnose is daarmee een grote stap voorwaarts ten opzichte van een traditionele verzuimrapportage die sinds jaar en dag wordt uitgevoerd. Te weten, een verzuimrapportage op basis van een verzuimsysteem dat maar een beperkt aantal correlaties kan leggen met een minimale voorspellende waarde. Dit resulteert in een document met relatief generieke antwoorden op de ‘waarom’-vraag en bijgevolg adviezen voor algemene interventies voor brede groepen in de organisatie waarvan het effect beperkt meetbaar en te monitoren is.

Meer informatie

Wilt u vrijblijvend meer informatie? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.