• Arbo Active
  • Verzuimmanagement
  • Gezondheidsmanagement / DZI

Regie op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid

Een daling van het verzuim met 30% en een verbetering van duurzame inzetbaarheid is haalbaar met een praktische, integrale aanpak leert onze jarenlange ervaring als gecertificeerde  arbodienstverlener. Met onze tweehonderd professionals werken wij landelijk voor circa 2.000 opdrachtgevers en hun 300.000 medewerkers.

Gezondheid is een waarde

Uitgangspunt van onze dienstverlening is de visie ‘gezondheid is een waarde’:

  • Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien.
  • Bij deze eigentijdse visie op duurzame inzetbaarheid gaan organisatiebeleid, preventie en employability, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag.

Focus op eigen regie, mogelijkheden en gedragsbeïnvloeding

Gezondheid definiëren wij als ‘het vermogen van mensen eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’. Ieder mens heeft de veerkracht in zich om gezond en gelukkig te zijn of te worden, zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Hierbij staan het aanspreken van zelfregie van het individu, denken in mogelijkheden en activatie van intrinsieke motivatie centraal en is demedicalisering cruciaal.

Integrale aanpak van preventie, employability en verzuimbeheersing binnen uw organisatiecontext

Onze effectieve, integrale aanpak is gericht op zelfsturing, veerkracht en gedragsverandering van het individu binnen de specifieke context en cultuur van de organisatie. Wij faciliteren over de band van organisatiebeleid, preventie en employability, behandeling en re-integratie met aandacht voor de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om tot de gezonde keuze te komen.

Landelijk en toch dichtbij

Wij zijn gevestigd in Rotterdam met een regiokantoor voor Oost-Nederland in Barneveld. Onze spreekuurlocaties liggen verspreid over het hele land; zo zijn wij als landelijke organisatie toch altijd bij u in de buurt.

Kwaliteit

Arbo Active maakt onderdeel uit van Active Health Group. Wij zijn Certificatieschema Dienstverlening Arbodiensten, ISO 90001, ISO 27001 en B Corp gecertificeerd en werken volgens ISO 14001.

Vrijblijvend advies

Wilt u nog beter de regie pakken op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.