Gezondheidsmanagement / duurzame inzetbaarheid

Gezondheidsmanagement / duurzame inzetbaarheid

Verzuimkostenreductie, verhoogde arbeidsproductiviteit en een positieve werksfeer zijn resultaten van het investeren in gezonde, gelukkige medewerkers die duurzaam inzetbaar zijn. Als Arbo Active bouwen wij daarom samen met onze opdrachtgevers aan een optimale gezondheid en duurzame inzetbaarheid (DZI) van hun medewerkers zowel in geval van een Eigen Regie model als bij uitbesteding aan een arbodienstverlener. Waar het om gaat, is dat een goed ingeregeld verzuimmanagement en effectief geïmplementeerd gezondheidsmanagement elkaar versterken.

Gedragsbeïnvloeding

Net als bij verzuimmanagement, gaat het bij het managen van gezondheid, geluk en duurzame inzetbaarheid om sturen op gewenst gedrag. Ieder mens is in staat om te kiezen voor gezond(er) gedrag. Daarbij helpt het als hij goed wordt ondersteund. Dit betekent onder meer het realiseren van een cultuur waarin aanspreken op vitaliteit normaal is en het gericht inzetten van effectieve instrumenten om de keuze voor gezondheid te vergemakkelijken. Hierbij speelt het herhaaldelijk onder de aandacht brengen een belangrijke rol. Het gaat immers om gedragsverandering.

Beleid en implementatie van duurzame inzetbaarheid en gezondheid

Sinds jaar en dag ondersteunen wij organisaties bij het ontwikkelen, uitvoeren en verbeteren van beleid om gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Wij kunnen u faciliteren met een basis vitaliteitscontract of het Active Healthy Totaal Concept. Dit omvat een keuzepalet aan losse of integraal in te zetten modules om resultaatgericht op individueel én organisatieniveau preventief te sturen op gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Voorbeelden van modules zijn:

Active Healthy Totaalconcept

Voor organisaties die een vervolgslag willen maken door gezondheid op renderende wijze in alle bedrijfsprocessen te implementeren, bieden wij het Active Healthy Totaal Concept (AHTC). Dit omvat een keuzepalet aan losse of integraal in te zetten modules om resultaatgericht op individueel én organisatieniveau preventief te sturen op gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Voorbeelden van modules zijn:

Meer informatie

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.