Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching

Weten, willen en kunnen zijn cruciaal om op succesvolle wijze dag in dag uit te kiezen voor een gezonde leefstijl:

Weten: kennis over wat gezond gedrag is en de positieve effecten ervan

Minder eten en meer bewegen, is een standaard reactie als mensen gezonder willen gaan leven maar kies je voor de juiste voeding en beweging? Wetenschappelijk onderzoek wijst bovendien uit dat naast voeding en beweging, zingeving, sociale contacten, werktevredenheid en de mate van stress minstens net zo belangrijk zijn voor onze gezondheid.

Willen: de bereidheid om echt je gedrag te veranderen

Inzicht in je intrinsieke motivatie om daadwerkelijk je leefstijlgedrag aan te passen. Wat zijn je patronen die ervoor zorgen dat je nu handelt zoals je doet? Welke positieve aspecten leveren nieuw gedrag je op?

Kunnen: in staat zijn om structureel te kiezen voor gezonder gedrag

95% van ons gedrag komt voort uit een onbewuste keuze, terwijl wij leven in een omgeving vol ongezonde verleidingen. Dit betekent dat je weerstand moet opbouwen om aan ongezonde impulsen toe te geven. Daarnaast heeft gedragsverandering meer kans op succes in een fysieke omgeving die de gezonde keuze makkelijk maakt.

Leefstijlmodule: van bewustwording naar gedragsverandering

Om mensen te ondersteunen bij het succesvol pakken van de regie op hun leefstijl hebben wij een kortlopende, praktische leefstijlcoachingsmodule ontwikkeld. Een maatwerk module waarin het individu door een professionele leefstijldeskundige wordt gecoacht op de genoemde essentiële leefstijlgebieden en de cruciale succesfactoren, weten, willen en kunnen. Het individu doorloopt hierdoor het proces van: bewustwording van de invloed van alle leefstijlgebieden op zijn gezondheid en inzetbaarheid, het activeren van zijn intrinsieke motivatie tot gezonder gedrag en empowerment om zijn leefstijlverandering te realiseren en vol te houden.

Activatie

De leefstijlmodule bestaat uit vijf gesprekken (maatwerk) inclusief twee gezondheidsmetingen en een persoonlijk leefstijl actieplan. De gezondheidsmetingen worden aan het begin en het einde van het coachingstraject uitgevoerd met geavanceerde apparatuur. Hierdoor krijgt het individu op tastbare wijze inzicht in de relatie tussen zijn leefstijl en onder meer zijn stressniveau, cardiovasculaire status en de vitamine-mineralenbalans.

Voor wie

De leefstijlmodule blijkt een effectieve aanpak zowel preventief als bij werkhervatting voor mensen:

  • Wiens functioneren negatief wordt beïnvloed door stressklachten, vage gezondheidsklachten, overgewicht, vermoeidheidsklachten en/of een chronische ziekte
  • Die al meerdere vergeefse pogingen hebben gedaan om gezonder te leven

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.