Onderwijs

Onderwijs

Kiezen voor gezondheid en duurzame inzetbaarheid in plaats van verzuim vraagt enerzijds van het individu dat hij over voldoende kennis beschikt (weten), een positieve grondhouding heeft (willen) en het gewenste gedrag kan vertonen (kunnen). En anderzijds van de organisatie om een cultuur en een leiderschapsstijl te creëren die het individu faciliteren op het pakken van zelfregie. Met onze Academy faciliteren wij daarom op de duale verantwoordelijkheid van medewerker en werkgever om de regie op gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid te (kunnen) pakken.

Masterclasses, trainingen, workshops

Ons cursusaanbod:

Vrijblijvend advies

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.