Organisatiediagnose duurzame inzetbaarheid (DZI)

Organisatiediagnose duurzame inzetbaarheid (DZI)

Meten is weten’. Verminderde (duurzame) inzetbaarheid wordt veelal veroorzaakt door andere oorzaken dan medische en is dan bovendien beter beïnvloedbaar en te voorkomen. Een goede analyse en juiste combinatie van cijfermatige informatie maakt dat niet alleen belangrijke indicatoren van niet-medisch verzuim worden blootgelegd maar ook de waarde van gezondheid in financiële gegevens kan worden uitgedrukt. Daarom starten wij met de inzet van onze organisatiediagnose scan (zie onderstaande weergave) en gericht arbeid- en organisatieadvies.

Met onze innovatieve business intelligence tool leggen wij dwarsverbanden tussen diverse gezondheid en verzuim gerelateerde cijfers, waaronder ook scores op het terrein van klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid.  Niet alleen maakt dit de relatie met de commerciële cijfers van uw organisatie inzichtelijk; er gaat ook een voorspellende, preventieve waarde vanuit (@riskpopulatie). Hierbij is er ook aandacht voor het feit dat inzetbaarheid aan cultuur en organisatieontwikkelingen is gebonden. Onze professionals kunnen u ondersteunen bij het maken van de vertaalslag naar een gedegen organisatieadvies dat aansprekend is voor de diverse stakeholders binnen uw organisatie, waaronder de financiële afdeling en de directie.

Lean and mean sturen op duurzame inzetbaarheid

Dankzij de organisatiediagnose scan en het arbeid- en organisatieadvies kan er gericht een mix aan interventies en instrumentaria ter objectivering van de mate van inzetbaarheid worden ingezet. Hierdoor kan binnen uw organisatie lean and mean een integrale aanpak van gezondheid, verzuim en duurzame inzetbaarheid worden gerealiseerd. Met duurzame inzetbaarheid, productiviteitverbetering, (verzuim)kostenbesparingen en risicobeheersing onder meer als resultaat.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.