Verzuimmanagement

Gezondheid is een waarde

Als Arbo Active werken wij vanuit de visie ‘gezondheid is een waarde’. Uw organisatie kan dankzij gezonde medewerkers haar doelstellingen realiseren en gezondheid stelt de individuele medewerker in staat om zich te ontplooien. Bij deze eigentijdse visie op duurzame inzetbaarheid gaan organisatiebeleid, preventie en employability, verzuimbeheersing en schadelastreductie hand in hand door het vergroten van bewustzijn en sturen op gedrag. Waarbij geldt, hoe specifieker dit binnen de organisatie gebeurt, hoe effectiever.

Maatwerk dienstverlening

Iedere organisatie is uniek en kent zijn eigen behoefte als het gaat om de mate van ontzorging en Eigen regie voering bij verzuim. Voor een optimale effectiviteit van verzuimmanagement is maatwerk vereist. Daarom start onze arbodienstverlening met een organisatiediagnose . Waarna het gericht inzetten volgt van professionals en diensten waar u als organisatie behoefte aan kunt hebben. Al dan niet in combinatie met ons gebruikersvriendelijke online verzuimsysteem om alle Wet Verbetering Poortwachter (WVP) acties te borgen en essentiële managementinformatie te verkrijgen.

Vitaliteitscontract kosteloos

Vanuit de gedachte ‘gezondheid is een waarde’ is een vitaliteitscontract kosteloos onderdeel van onze basisdienstverlening verzuimmanagement.

Dit vitaliteitscontract bestaat uit:

  • Diensten van coaches gericht op preventieve gezondheidsbevordering
  • Een online leefstijltest

Daarnaast zijn er diverse prikkels en nudges in onze basisdienstverlening verzuimmanagement geïntegreerd waardoor de bewustzijnsverhoging van het individu rondom de eigen regie op zijn gezondheid en inzetbaarheid organisatiebreed wordt bevorderd.

Sturen op duurzame inzetbaarheid

Verzuimkostenreductie, arbeidsproductiviteitsverhoging en een positieve, gezonde werkcultuur zijn op effectieve wijze te realiseren door te sturen op duurzame inzetbaarheid. De dagelijkse praktijk van onze klanten wijst uit: de beste resultaten worden behaald met gezondheidsmanagement gericht op gedragsbeïnvloeding.

Vrijblijvend advies

Wilt u vrijblijvend advies over onze verzuimmanagement dienstverlening? Bel ons op 088 – 286 60 55 of vul het contactformulier in.