Data-analyse o.b.v. screening risicofactoren

Data-analyse o.b.v. screening risicofactoren

Met de geaggregeerde data uit ons verzuimbegeleidingsproces en Preventief Medisch Onderzoek maken wij een verbinding tussen de duale verantwoordelijkheid en het proces Wet verbetering Poortwachter.

Deze data op basis van wetenschappelijk gefundeerde vragenlijsten heeft als doel screening van risicofactoren voor verzuim en welbevinden. Er wordt op drie niveaus gemeten: (1) risico-indexen die de verwachte verzuimduur voorspellen, (2) genormeerde schalen die inzicht geven in werk en welbevinden en (3) een checklist van thema’s die een rol spelen bij werk, gezondheid en verzuim.

Op basis van de data kunnen diepgaande analyses gemaakt worden voor een organisatie ter ondersteuning optimaal beleid. Voor overige vormen van consultancy zie ‘Organisatieadvies / DZI consultancy / IGM‘ .