Arbeidsdeskundigen

Arbeidsdeskundigen

Onze arbeidsdeskundigen zijn expert op het gebied van vraagstukken omtrent de belasting van iemands functie en de belastbaarheid van de medewerker. Vanuit hun specialisme geven zij op objectieve wijze duidelijkheid over vragen als: hoe zwaar is iemands werk? Wat kan iemand aan, wat zijn de beperkingen? Kunnen taken en functies misschien aangepast worden als zijn belastbaarheid (tijdelijk) minder is? Wat zijn contractuele of uitkeringsconsequenties?

Focus op gezondheid en mogelijkheden

Vanuit hun positieve visie op gezondheid en mogelijkheden is ons team van arbeidsdeskundigen altijd op zoek naar welke stappen medewerker en werkgever samen kunnen maken om terugkeer naar werk te realiseren. Bovendien zijn zij dankzij de opleiding Vernieuwend Integraal Coachen (VIC) in staat om gedragsbeïnvloedende gesprekken te voeren volgens deze effectieve en wetenschappelijk onderbouwde methode.

Arbeidsdeskundige diensten

Afhankelijk van de individuele situatie bieden onze arbeidsdeskundigen ondersteuning met diensten als:

Arbeidsdeskundig re-integratieonderzoek:
In geval van onduidelijkheid of de medewerker (nog) niet of slechts gedeeltelijk bij de werkgever kan terugkeren in eigen werk of aangepast werk, is de werkgever conform de Wet verbetering Poortwachter (WVP) verplicht om een 2-sporenbeleid te volgen. Dit betekent:

  • Terugkeer in eigen/aangepast/ander werk bij de eigen werkgever, 1e spoor
  • en/of het advies voor de start van het zoeken naar werk bij een andere werkgever, 2e spoor

Uiterlijk bij 1 jaar verzuim dienen alle re-integratiemogelijkheden objectief  te worden onderzocht.

Arbeidsmogelijkhedenonderzoek:
Een arbeidsdeskundig onderzoek betreft onderzoek naar welke mogelijkheden een medewerker nog heeft in zijn eigen werk of aangepast werk met als doel om het 1e spoor re-integratietraject goed te laten verlopen. Dit onderzoek kan uitkomst bieden wanneer de re-integratie in eigen werk of aangepast werk bij de eigen werkgever stagneert óf als het onduidelijk is welke mogelijkheden de medewerker nog heeft in zijn eigen werk.

Werkplekonderzoek;
In geval van een werkplekonderzoek worden de arbeidsdeskundige en ergonomische aspecten van de werkplek en de werkomgeving in combinatie met het functieprofiel en belastbaarheid van de medewerker door een arbeidsdeskundige (AD-er) beoordeeld met als doel advies te geven over  mogelijkheden om de werkplek aan te passen om tot een optimale werkhouding te komen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Bel ons 088 – 28 66 055 of vul het contactformulier in.