Casemanagers en verzuimcoaches

Casemanagers en verzuimcoaches

Deskundige verzuimbegeleiding

Inhoudsdeskundige  UWV-proof procesbegeleiding bij de uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) waarbij de bedrijfsarts met een gerichte vraagstelling wordt ingezet, dat is onze casemanagers toevertrouwd.  Onze speciaal daarvoor opgeleide casemanagers onder taakdelegatie van de bedrijfsarts nemen bovendien taken van de bedrijfsarts over zoals het stellen van medische vragen via een triage (vragenlijst). Hierdoor is bij belastbaarheidsvraagstukken vanaf dag één deskundige actie bij verzuim door uw medewerkers geborgd.

Indien de vraagstukken in uw organisatie niet zozeer spelen op het gebied van belastbaarheid maar veeleer gaan over inzetbaarheid dan kunt u altijd terecht bij onze verzuimcoaches. Zij werken onder taakdelegatie van de werkgever en voorzien u van gedegen advies over hoe u samen met de medewerker voor een zo spoedig mogelijke werkhervatting kunt zorgen.  Ook voorzien zij u van gedegen advies op het gebied van goede arbeidsomstandigheden, vitaliteit en preventie.

 Flexibel maatwerk

Wij werken vanuit de gedachte dat verzuimdienstverlening maatwerk is, afgestemd op de wensen en de situatie van de klant. Onze casemanagers en verzuimcoaches zijn dan ook gewend om flexibel te handelen en hun takenpakket varieert.

Zaken waarbij zij u onder meer kunnen faciliteren zijn:

 • Begeleiding bij het correct uitvoeren van alle WVP stappen
 • Begeleiding WGA
 • Coaching van de leidinggevende bij verzuimgespreksvoering
 • Opstellen van plannen van aanpak
 • Regelen van de juiste interventies
 • Administratieve taken rondom het plannings-, uitnodigings- en terugkoppelingsproces
 • Uitvoeren van belscripts / triage
 • Opstellen van verzuimrapportages inclusief adviezen
 • Implementatie van verzuimsystemen
 • Geven van verzuimtrainingen
 • Advies rondom goede arbeidsomstandigheden, gezondheidsmanagement en preventie

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088-28 66 055.