Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor

Het doel van re-integratie 2e spoor is een nieuwe baan te werven bij een andere werkgever. De huidige werkgever is daartoe verplicht vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP).

Werkgever: re-integratieverplichting

Als werkgever bent u leidend en verantwoordelijk om er alles aan te doen om de medewerker (intern of extern) weer aan het werk te krijgen. Het UWV toetst hierop. Wanneer het UWV vindt dat er onvoldoende activiteiten verricht zijn, kan het UWV een loonsanctie opleggen.

Medewerker: nieuw (financieel) toekomstperspectief

Als medewerker kiest u er niet voor om ziek te worden en het in stand houden van de ontstane situatie helpt niet in het vormen van een nieuw positief toekomstperspectief. Het overstappen naar een andere passende functie, re-integratie 2e spoor, is dan de oplossing voor hernieuwd werkgeluk.

Naast het eigen welbevinden heeft u als medewerker ook te maken met een financieel onzekere periode. Het UWV zal namelijk beoordelen of u in aanmerking komt voor een WIA uitkering. Het komt regelmatig voor dat er geen WIA uitkering wordt toegewezen. Dit kan betekenen dat u aangewezen zal zijn op de WW of een bijstandsuitkering.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.