Re-integratie 3e spoor / WGA

Re-integratie 3e spoor / WGA

Als er na twee jaar arbeidsongeschiktheid voor een medewerker nog geen passende werkplek is gevonden, volgt een WIA-keuring. Medewerkers die volgens deze keuring nog benutbare mogelijkheden hebben, kunnen in aanmerking komen voor een WGA-uitkering (Wet werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten). Tijdens deze uitkeringsperiode moet doorlopend actie ondernomen worden op actuele re-integratiemogelijkheden. Dit is het zogenaamde 3e spoor re-integratietraject.

Eigenrisicodragerschap en WGA

Bent u als werkgever eigenrisicodrager voor de WGA? Dan bent u voor een medewerker die onder de WGA-regeling valt tot een periode van tien jaar verantwoordelijk zijn voor diens re-integratie en het betalen van de WGA-uitkering. Dit kan oplopen tot een aanzienlijke schadelast. Wij adviseren u daarom uw medewerker te begeleiden bij de re-integratie zolang er arbeidsmogelijkheden zijn. Onze deskundige re-integratiecoaches zijn zeer ervaren bij het begeleiden en intrinsiek motiveren van gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers.

UWV-traject

Heeft u als werkgever het 3e spoortraject opgenomen in uw verzekering? Dan neemt het UWV of de verzekeraar de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van de medewerker van u over. Voor de begeleiding van uitkeringsgerechtigden vanuit de WGA én voor de begeleidingen van mensen vanuit de Ziektewet werken wij al langere tijd intensief samen met het UWV.

Meer informatie?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.