Verzekeringsartsen

Verzekeringsartsen

In geval van een claimbeoordeling of second opinion biedt de expertise van onze verzekeringsartsen uitkomst. Zij zijn als geen ander in staat om het voor de arbeidsongeschiktheidswetgeving essentiële onderscheid te maken tussen beperkingen als gevolg van ziekte/gebrek versus beperkingen als gevolg van gedrag en overbelasting in de sociale context. In het laatste geval betreft het inzetbaarheidsproblematiek, die buiten de claimbeoordeling valt maar waar onze verzekeringsartsen u kunnen voorzien van een duidelijk advies over effectieve interventies. Uitgangspunt daarbij is, demedicaliseren en de zieke medewerker faciliteren in het pakken van de zelfregie op zijn gezondheid en inzetbaarheid.

Gedragsbeïnvloedende gespreksvoering

Onze verzekeringsartsen onderscheiden zich door hun opleiding in Vernieuwend Integraal Coachen (VIC). Een effectieve, wetenschappelijk onderbouwde methode van gedragsbeïnvloedende gespreksvoering gericht op het activeren van intrinsieke motivatie en gedragsverandering. Hierdoor zijn onze artsen optimaal in staat om in voorkomende gevallen mensen te coachen op gewenst gedrag bij verzuim.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier of bel ons op 088 – 28 66 055.